Slide background

U bent slachtoffer van een verkeersongeval,
een ongeluk op het werk of ander schadevoorval?

Slide background

U wilt een eerlijk advies over de
verhaalbaarheid van uw (letsel)schadeclaim?

Slide background

U wilt uw letselschade verhalen op kosten van de wederpartij?

Slide background

U wilt persoonlijke begeleiding van een
gespecialiseerd letselschadeadvocaat?

Ontevreden over uw rechtsbijstandverzekeraar?

Rechtsbijstandverzekering

Alle rechtsbijstandverzekeringen hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Tegen betaling van een maandelijkse premie wordt dekking verleend voor juridisch advies en rechtshulp. Ook de kosten die uit deze rechtshulp voortvloeien zijn hierbij meeverzekerd. Voorbeelden hiervan zijn kosten van deskundigen, expertisekosten, gerechtskosten, kosten van getuigen, advocaatkosten en een veroordeling in de proceskosten van de tegenpartij wanneer de verzekerde een rechtszaak verliest. Per polis dient bekeken te worden, welke kosten er worden vergoed en of hieraan een limiet is verbonden. De juridische bijstand in het kader van een rechtbijstandverzekering wordt in beginsel verleend door een medewerker van de rechtsbijstandverzekeraar zelf.

Ontevreden over de afhandeling van uw zaak?

Indien u ontevreden bent over de wijze van de afhandeling van uw zaak of het door de rechtsbijstandverzekeraar ingenomen standpunt kunt u een beroep doen op de in de verzekeringspolis opgenomen geschillenregeling. U kunt het standpunt van de rechtsbijstandverzekeraar laten toetsen door een door u aan te wijzen advocaat. Dit op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar. Ook indien er een gerechtelijke procedure gevoerd dient te worden heeft u een vrije advocaatkeuze.

Meer info? Neem gerust vrijblijvend contact op. Bel: +31404002870.